top of page

*एकाइको नाम: अल्फा ओमेगा ग्लोबल डेभलपमेन्ट ट्रस्ट (AOGDT)

**व्यापार नाम:
अल्फा ओमेगा विश्व विकास मार्शल कार्यक्रम समीक्षा समिति 

AOGDT, विश्व मुख्यालय, आयरल्याण्ड इ-मेल:
AlphaOmega.GlobalHq@gmail.com

*सीआरओ रेकर्ड / राष्ट्रिय सरकारको अभिलेख ~ AOGDT:

bottom of page