top of page

महिला सशक्तिकरण अंगहरू

यूएन सेन्ट्रल कमाण्ड अन्तर्गत / UNNSC, संयुक्त राष्ट्र विश्व मुख्यालय, आयरल्याण्ड

1) CELI: CELI आधिकारिक रूपमा सशक्तिकरण गरिएको छ र UN महिला सशक्तिकरण अंगहरूमा सूचीबद्ध गरिएको छ यसको विश्वव्यापी कार्यहरू UNSDG योजनाहरूको लागि सहयोगी हुनको लागि।

bottom of page