top of page

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संगठनहरू

*निम्न ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू जो TWLF IGO को सहायक संगठन हुन् ~ संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संगठन (UN विशेष एजेन्सी) को रूपमा संयुक्त राष्ट्र केन्द्रीय कमाण्ड (UNNSC), संयुक्त राष्ट्र विश्व मुख्यालय, आयरल्याण्ड अन्तर्गत काम गर्नेछन्।

1) विश्व मानव अधिकार आयोग - WHRC GLOBAL

*WHRC GLOBAL, विश्व मुख्यालय, आयरल्याण्ड ~ इमेल ठेगाना: whrcglobal@yahoo.com

2) विश्व मानव अधिकार परिषद - GHRC

*GHRC, विश्व मुख्यालय, आयरल्याण्ड ~ इमेल ठेगाना: 

globalhumanrightscouncil786@gmail.com

3) विश्वव्यापी मानव अधिकार महासंघ - GHRF

*GHRF, विश्व मुख्यालय, आयरल्याण्ड ~ इमेल ठेगाना: 

globalhumanrightsfederation@gmail.com

4) अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषद - IHRC ग्लोबल

*IHRC ग्लोबल, EU ~ विश्व मुख्यालय, आयरल्याण्ड ~ इमेल ठेगाना: 

ihrcglobalhqireland@gmail.com

* माथिको साझा अन्तर्राष्ट्रियको CRO रेकर्ड / राष्ट्रिय सरकारको रेकर्ड  मानव अधिकार संगठन विश्व मुख्यालय, आयरल्याण्ड

1) WHRC GLOBAL, WORLD HQ, Ireland CRO Record:

2) GHRC, विश्व मुख्यालय, आयरल्याण्ड क्रो रेकर्ड:

3) GHRf, विश्व मुख्यालय, आयरल्याण्ड CRO रेकर्ड:

4) आईएचआरसी ग्लोबल, विश्व मुख्यालय, आयरल्याण्ड क्रो रेकर्ड:

bottom of page