top of page

सैन्य मामिलाहरू

सबै महत्त्वपूर्ण सैन्य मामिलाहरू हामीसँग छलफल गर्न सकिन्छ।  राष्ट्रिय सुरक्षा र विश्व सुरक्षाको लागि हामी शीर्ष सैन्य अधिकारीहरूको कूटनीति मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं र आवश्यक परेमा हामी ती मुद्दाहरूलाई उनीहरूको ध्यानाकर्षणमा ल्याउनेछौं। 

खोज्नुहोस्
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

पेश गर्नुभएकोमा धन्यवाद!

bottom of page