top of page

कानून प्रवर्तन मामिलाहरू 

सबै कानून प्रवर्तन सम्बन्धित मामिलाहरू वा मामिलाहरू यहाँ साझा गर्न सकिन्छ।

उपयुक्त कानून प्रवर्तन शीर्ष अधिकारीहरूले मामिलाहरू र राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नेछन् जसलाई समाधान गर्न ध्यान दिनु पर्ने हुन सक्छ।

खोज्नुहोस्
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

पेश गर्नुभएकोमा धन्यवाद!

bottom of page