top of page

हाम्रो  त्रैमासिक  रिपोर्टहरू 

TWLF IGO र सहायक संगठनहरू ~ सबै त्रैमासिक रिपोर्टहरू हाम्रा व्यवस्थापन टोलीहरू र सान्दर्भिक समूहहरू बाहेक सामान्य जनताको लागि उपलब्ध नहुन सक्छ।  अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चालनका लागि हाम्रा कार्यकारी निर्णयहरूमा आधारित। हामी संसारलाई राम्रो ठाउँ बनाउन सक्दो प्रयास गर्नेछौं।

bottom of page