top of page

विश्व कार्यकारी बोर्ड

सबै महादेशका लागि रोयल राजदूत

सञ्चालन व्यवस्थापन

सबै महादेशहरूमा मानव अधिकार र शान्तिको समीक्षा र प्रवर्द्धन गर्नुहोस्

निर्देशक  सामान्य,

बाह्य  सम्बन्धहरू  को लागी  सबै  महाद्वीपहरू

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मामिलाहरू

दिगो विकास मामिलाहरू

 कानुन  प्रवर्तन  , समीक्षा गर्नुहोस्  र सुधार

INT। मानव अधिकार र विश्व शान्ति रक्षक

अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मामिलाहरू

शान्तिका लागि महिला सशक्तिकरण

अन्तर-सरकारी मामिलाहरू

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

अफ्रिकाका लागि रोयल अफेयर्स

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरू सबै महादेशहरू

bottom of page