top of page

TWLF IGO  ~ रोजगार हब

''TWLF IGO जॉब्स हब'' हुनेछ  हरेक देशमा ''एक-स्टप प्लेस'' जहाँ सबै ''भविष्यमा जागिर खोज्ने'' ले उनीहरूको शिक्षा, शिक्षाविहीन, शिक्षाविहीन, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको रोजगारीका प्रस्तावहरूको सन्दर्भमा नयाँ दिशा र नयाँ अवसर प्राप्त गर्न सक्छ। विशेषज्ञता र रुचि को क्षेत्र। 

विश्व नेता फोरम /TWLF IGO र TWLF IGO सहायक संगठनहरू र TWLF IGO सपोर्टिभ संस्थाहरूबाट भविष्यका कामहरू प्रस्तावहरू बाहेक; 

निगरहरू र कर्मचारीहरूसँग पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्तम विकल्पहरू पत्ता लगाउन सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई पनि मिलेर काम गर्ने छन। विश्वभर जसले UNSDG योजनाहरूलाई अझ राम्रोसँग समर्थन गर्नेछ, कसैलाई पनि पछि नछोड्ने।

* आधिकारिक इ-मेल ठेगाना  TWLF IGO JOBS HUB, World HQ, आयरल्याण्ड: jobshub.twlfigo@gmail.com

*भविष्यमा  यदि तपाइँ कुनै पनि देशमा "TWLF IGO JOBS HUB" को हाम्रो भावी शाखाहरूमा जानुहुन्छ भने तपाइँले सामान्यतया हाम्रो तर्फबाट कार्य गर्ने देशमा मुख्यतया 3 प्रकारका अधिकारीहरूसँग डिल गर्नुहुनेछ: JELEMPHELPOKEY

1) रोजगार संयोजक

२) रोजगार प्रबन्धकहरू

3) रोजगार सहायता अधिकारीहरू

२०२३ को EN D द्वारा
  '' TWLF IGO JOBS HUB '' हामी विश्वका सबै देशहरूमा खोल्ने लक्ष्य राख्छौं। 

यो रोजगार योजना सञ्चालन हुनेछ
  विश्वव्यापी रूपमा मुख्य रूपमा UN केन्द्रीय कमाण्ड अन्तर्गत / UNNSC (संयुक्त राष्ट्र नयाँ सुरक्षा परिषद), संयुक्त राष्ट्र विश्व मुख्यालय, आयरल्याण्ड
 

bottom of page