top of page

हामीले केही सेयर गर्ने निर्णय गरेका छौं  छविहरू  विश्व नेताहरूको फोरमको (TWLF) ले सार्वजनिक दृश्यका लागि सार्वभौम IGO चार्टर प्रतिलिपिलाई स्वीकार गर्‍यो ताकि उनीहरूलाई कुनै पनि स्क्यामरहरू अनलाइनबाट ठगिएको छैन। हालको IGO चार्टरमा 64 पृष्ठहरू छन् जुन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरू, संयुक्त राष्ट्र संघका कानुनी विभागहरू र केही सरकारहरूमा उपलब्ध छन्। 

* 'विश्व नेता फोरम / TWLF सार्वभौम IGO' को प्रमाण स्वीकार गरिएको चार्टर समीक्षा गरिएको र पनि  सर्वोच्च अदालतका वकिल र बीडी सरकारका वरिष्ठ सल्लाहकार र अन्तर्राष्ट्रियलाई बुझाइयो  न्यायाधीश:

bottom of page