top of page

नेटवर्क मार्केटिङलाई विभिन्न नामहरूद्वारा चिनिन्छ, जसमा ~ बहु-स्तर मार्केटिङ (MLM), सेलुलर मार्केटिङ, सम्बद्ध मार्केटिङ, उपभोक्ता-प्रत्यक्ष मार्केटिङ, रेफरल मार्केटिङ, वा गृह-आधारित व्यापार फ्रान्चाइजिङ।

सबै सह-सम्बन्धित नेटवर्क मार्केटिङ वेबलिङ्कहरू तयार भएपछि तल साझेदारी गरिनेछ।

*हाम्रो विश्व मुख्यालय, आयरल्याण्ड इ-मेल ठेगाना: 
twlfigo.globalnetworkmarketing@gmail.com ; 

सधैं पनि ~Cc ~ UMBRELLA ENTITY लाई इ-मेल ~TWLF IGO, WORLD HQ, IRELAND।
Cc इमेल ठेगाना:
theworldleadersforum@gmail.com ;

* CRO रेकर्ड / सरकारी रेकर्ड : 

*एकाइको नाम: TWLF IGO GLOBAL NETWORK MARKETING INC;

*ट्रेडिङ नाम:  संयुक्त राष्ट्र सञ्जाल मार्केटिङ एजेन्सी - UNNMA ;

bottom of page