top of page

यहाँ सबै आधिकारिक उजुरीहरू लगाउनुहोस्

'विश्व नेता फोरम' र यसका सबै सहायक संगठनहरू उच्च मापदण्डहरू कायम राख्न प्रतिबद्ध छन्। TWLF IGO सेवा मापदण्डहरू वा हाम्रा कुनै पनि मुद्दाहरूको सम्बन्धमा सबै उजुरीहरू  नेटवर्क सदस्यहरू हाम्रो आधिकारिक रेकर्डहरूको लागि यहाँ दर्ता गर्न सकिन्छ र हामी सार्वजनिक मुद्दाहरू वा कुनै पनि उजुरीहरूको समीक्षा गरेपछि यथाशीघ्र तपाईंलाई फिर्ता गर्नेछौं। 

धन्यवाद! सन्देश पठाइयो।

bottom of page