top of page

सन्धि प्रमाणीकरण विभाग

सबै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता वा सन्धिहरू यहाँ सजिलै प्रमाणित गर्न सकिन्छ

खोज्नुहोस्
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

पेश गर्नुभएकोमा धन्यवाद!

bottom of page