top of page

कानूनी  मामिलाहरू 

सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी  मामिलाहरू अमेरिकाद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ

वा  अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका अधिकारीहरू कानूनी सहायता।

त्यसैले सम्भव भएसम्म कानुनी सन्दर्भ नम्बरको लागि अनुरोध गर्नुहोस्।  

खोज्नुहोस्
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

पेश गर्नुभएकोमा धन्यवाद!

bottom of page