top of page

एक विश्व सरकार

(OWG / UNIFIEID ~OWG)

 

नयाँ विश्व अर्डर

(आधिकारिक संरचना)

OWG को नयाँ विश्व व्यवस्था योजनाको यो आधिकारिक संस्करणले संयुक्त दैवी प्रयास र सकारात्मक जिम्मेवारीहरू मार्फत कानुनी रूपमा राम्रो संसार सुनिश्चित गर्नेछ।  अरूको अख्तियारलाई सम्मान गरेर। यो NWO संरचना दमनकारी छैन  तर सहयोगी एक  र सबै योजनाहरू सबैलाई सुनिश्चित गर्न गुणस्तरीय अनुसन्धान कार्यमा आधारित ध्यानपूर्वक डिजाइन गरिएको छ।  विश्वव्यापी अधिकार। 

bottom of page