top of page

TWLF INC मार्फत लगानी गर्नुहोस्

निकट भविष्यमा विश्वभरका लगानीकर्ताहरूले निम्न माध्यमबाट पनि लगानी गर्ने अवसर पाउनेछन्:
~ TWLF INCORPORATED / TWLF PLC शेयर द्वारा ;
विश्व मुख्यालय, आयरल्याण्ड; 

थप सान्दर्भिक लिङ्क यहाँ पछि साझा गरिनेछ। 

TWLF IGO ले समर्थन गर्न लगानी बढाउन सक्छ
TWLF IGO परियोजनाहरू कोष ~ TWLF INCORPORATED / TWLF PLC बाट शेयरहरू। 

* CRO रेकर्ड / TWLF INC, विश्व मुख्यालय, आयरल्याण्डको राष्ट्रिय सरकारको रेकर्ड:

*एकाइको नाम: TWLF INCORPORATED; 

*ट्रेडिङ नाम: TWLF PLC बाट शेयरहरू; 


*TWLF INC विश्व मुख्यालय, आयरल्याण्ड इ-मेल ठेगाना: 
twlf.incorporated@protonmail.com

 

bottom of page