top of page

संयुक्त राष्ट्र सक्रिय भू-राजनीतिक संघहरू

*संयुक्त राष्ट्र संघ केन्द्रीय कमाण्ड (UNNSC), संयुक्त राष्ट्र विश्व मुख्यालय, आयरल्यान्ड अन्तर्गत 'संयुक्त राष्ट्र भू-राजनीतिक युनियनहरू' को वर्तमान CRO रेकर्ड / सरकारी रेकर्ड:

१) भू-राजनीतिक संघको नाम:  उत्तर र दक्षिण अमेरिकी संघ (NASAU);

 

ट्रेडिंग नाम: अमेरिकाको केन्द्रीय सरकार (CGOA)

२) भू-राजनीतिक संघको नाम:  यूरेशियन संघ  ;

 

ट्रेडिंग नाम: यूरेशियन पोलिटिकल युनियन (EPU)

3) भू-राजनीतिक संघ नाम:   महासागर राजनीतिक  संघ (OPU)  ;

 

व्यापारिक नाम : ओसियन युनियन (OU) 

4) भू-राजनीतिक संघ नाम:      अफ्रो-एशियाई संघ;

व्यापार नाम:  अफ्रो-एसियाली राजनीतिक संघ (APU)

bottom of page